Wirtualne Biuro Rzeszów

Korzyści dla przedsiębiorców

Regatio proponuje kompleksowe doradztwo oraz wsparcie merytoryczne i prawne w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzonej działalności, a także rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej i ubezpieczeniowej. W tym zakresie wykorzystujemy innowacyjne i sprawdzone modele, gwarantujące m.in. uzyskanie comiesięcznych oszczędności oraz bezpieczeństwo i ochronę majątku osobistego przedsiębiorcy.


Poniżej przedstawiamy kluczowe korzyści wynikające z zastosowanych rozwiązań:

Stawka podatku dochodowego dla przedsiębiorców: 9%

Z optymalizacji podatkowej może skorzystać zarówno przedsiębiorca o stabilnej pozycji rynkowej, jak i osoba dopiero rozpoczynająca prowadzenie swojego biznesu. Dedykowane Modele Biznesowe oferują polskim przedsiębiorcom nadzwyczaj korzystne formy działania, co przejawia się w postaci obniżenia podatku dochodowego do poziomu do 9%. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom ułatwiamy prowadzenie skomplikowanych rozliczeń podatkowych oraz prowadzenie dokumentacji urzędowej.

Wyłączenie z obowiązkowego ubezpieczenia w ZUS (1 092,28 zł)

Dedykowane Modele Biznesowe zapewniają całkowitą redukcję obligatoryjnych kosztów ponoszonych dotychczas na składki ZUS. Są one odpowiedzią na niestabilny system zabezpieczenia społecznego w Polsce oraz ryzyko braku świadczeń emerytalnych w przyszłości. Dzięki takim rozwiązaniom istnieje możliwość całkowitego wyłączenie z ZUS oraz realna szansa na rozsądne zagospodarowanie zaoszczędzonych środków, z myślą o przyszłej emeryturze.

Średnie oszczędności roczne około 15 000 zł

Dedykowane Modele Biznesowe umożliwiają osiągnięcie rocznych oszczędności w sferze podatkowej, ubezpieczeniowej oraz kosztów obsługi księgowej w średniej kwocie 15 000 zł. Wskazana powyżej kwota jest wartością szacunkową i zależną od wysokości uzyskiwanych przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Realna oszczędność w indywidualnie zastosowanym modelu biznesowym może być znacznie wyższa od założonej.

Całkowite bezpieczeństwo majątku osobistego przedsiębiorcy

Zastosowane formy prowadzenia biznesu w pełni chronią majątek prywatny przedsiębiorcy. W odróżnieniu od najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Dedykowane Modele Biznesowe skutecznie oddzielają majątek osobisty, od majątku firmowego. Tak przyjęty model jest wysoce opłacalną alternatywą dotychczas funkcjonującego biznesu.

Pełna księgowość w cenie obsługi

Wysokie ceny usług księgowych niejednokrotnie zniechęcają Przedsiębiorców do wyboru bardziej rozbudowanych form prowadzenia działalności. Oferowane przez nas rozwiązania skutecznie optymalizują koszty w zakresie obsługi księgowej, gwarantując kompleksowe i profesjonalne usługi realizowane przez zespół specjalistów z dziedziny księgowości i rachunkowości.

Możliwość pełnej optymalizacji podatku VAT

Polskie przepisy podatkowe bardzo restrykcyjnie podchodzą do kwestii uzyskania zwolnienia od podatku VAT. Bardzo wąski zakres usług zwolnionych z obowiązkowej rejestracji VAT często bywa barierą hamującą rozwój firmy. Wychodząc naprzeciw tym ograniczeniom, przedstawiamy skuteczne sposoby i możliwości pełnej optymalizacji obciążeń podatkowych.

Możliwość kontynuowania dotychczas prowadzonego biznesu w Polsce, według polskich przepisów

Naszym nadrzędnym celem jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności, zwiększenie stopy zysku oraz jego ochrona przed nadmiernym opodatkowaniem, bez konieczności przenoszenia działalności poza granice Polski. Przedsiębiorcy dzięki naszym rozwiązaniom mają możliwość kontynuowania działalności w kraju bez utraty dotychczasowych przywilejów, zyskując jednocześnie szereg dodatkowych korzyści.

Gwarancja pełnej opieki medycznej

Stosowane przez wiele firm próby optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa nie dają możliwości uzyskania w Polsce pełnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego modelu, pozwalającego na pozostanie w obrębie polskiej jurysdykcji ubezpieczeniowej, każdemu przedsiębiorcy wraz z rodziną przysługują pełne prawa do korzystania z opieki medycznej w Polsce w nieograniczonym jak dotąd zakresie.