Wirtualne Biuro Rzeszów

Korzyści dla przedsiębiorców

Regatio proponuje kompleksowe doradztwo oraz wsparcie merytoryczne i prawne w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzonej działalności, a także rozwiązania zmierzające do minimalizacji obciążeń. W tym zakresie wykorzystujemy innowacyjne i sprawdzone rozwiązania, gwarantujące m.in. uzyskanie oszczędności oraz bezpieczeństwo i ochronę majątku osobistego przedsiębiorcy.


Poniżej przedstawiamy kluczowe korzyści wynikające z zastosowanych rozwiązań:

Brak obowiązkowego ubezpieczenia w ZUS (1 316 ,97 zł)

Dedykowane Rozwiązania Biznesowe zapewniają całkowitą redukcję obligatoryjnych kosztów ponoszonych dotychczas na składki ZUS. Są one odpowiedzią na niestabilny system zabezpieczenia społecznego w Polsce oraz ryzyko braku świadczeń emerytalnych w przyszłości. Dzięki takim rozwiązaniom istnieje możliwość całkowitego wyłączenia z ZUS oraz realna szansa na rozsądne zagospodarowanie zaoszczędzonych środków, z myślą o przyszłej emeryturze.

Średnie oszczędności roczne około 21 000 zł

Dedykowane Rozwiązania Biznesowe umożliwiają osiągnięcie rocznych oszczędności w sferze obciążeń budżetowych oraz kosztów obsługi księgowej w średniej kwocie 21 000 zł. Wskazana powyżej kwota jest wartością szacunkową i zależną od wysokości uzyskiwanych przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Realna oszczędność w indywidualnym biznesie może być znacznie wyższa od założonej.

Całkowite bezpieczeństwo majątku osobistego przedsiębiorcy

Zastosowane formy prowadzenia biznesu w pełni chronią majątek prywatny przedsiębiorcy. W odróżnieniu od najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Dedykowane Rozwiązania Biznesowe skutecznie oddzielają majątek osobisty, od majątku firmowego. Tak przyjęty model jest wysoce opłacalną alternatywą dotychczas funkcjonującego biznesu.

Pełna księgowość w cenie obsługi

Wysokie ceny usług księgowych niejednokrotnie zniechęcają Przedsiębiorców do wyboru bardziej rozbudowanych form prowadzenia działalności. Oferowane przez nas rozwiązania skutecznie optymalizują koszty w zakresie obsługi księgowej, gwarantując kompleksowe i profesjonalne usługi realizowane przez zespół specjalistów z dziedziny księgowości i rachunkowości.

Możliwość prowadzenia i rozwoju biznesu w Polsce, według polskich przepisów

Naszym nadrzędnym celem jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności, zwiększenie stopy zysku oraz jego ochrona przed nadmiernym opodatkowaniem, bez konieczności przenoszenia działalności poza granice Polski. Przedsiębiorcy dzięki naszym rozwiązaniom mają możliwość prowadzenia i rozwoju działalności w kraju bez utraty dotychczasowych przywilejów, zyskując jednocześnie szereg dodatkowych korzyści.

Gwarancja pełnej opieki medycznej

Stosowane przez wiele firm próby optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa nie dają możliwości uzyskania w Polsce pełnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na pozostanie w obrębie polskiej jurysdykcji ubezpieczeniowej, każdemu przedsiębiorcy wraz z rodziną przysługują pełne prawa do korzystania z opieki medycznej w Polsce w nieograniczonym jak dotąd zakresie.