Wirtualne Biuro Rzeszów

Polityka Prywatności

Dbałość firmy Regatio o ochronę danych osobowych

Ochrona bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych jest dla firmy Regatio bardzo ważna. Dlatego prowadzimy działalność zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Mamy nadzieję, iż opisana poniżej polityka pomoże Państwu zrozumieć, jakie dane możemy zbierać, jak będziemy je wykorzystywać i chronić oraz z kim możemy się nimi dzielić.

Dane osobowe

Witryny internetowe naszej firmy nie służą zbieraniu jakichkolwiek danych osobowych
(np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu email) za wyjątkiem przypadków, w których Państwo sami wyrażą na to zgodę (np. wypełniając formularz rejestracyjny lub ankietę), bądź w których pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych.

Cel wykorzystania

Gdy podają nam Państwo swoje dane osobowe, wykorzystujemy je zwykle, by odpowiedzieć na Państwa pytanie, zrealizować złożone przez Państwa zamówienie lub udostępnić Państwu konkretne informacje bądź usługi – a także do utrzymania kontaktu z Państwem, jako naszymi klientami.
Jeśli życzą sobie Państwo, abyśmy nie wykorzystywali danych do kontaktu z Państwem (zwłaszcza do marketingu bezpośredniego i badań rynkowych), uszanujemy ten wybór. Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Państwa danych stronom trzecim, za wyjątkiem partnerów firmy Regatio.

Dane telekomunikacyjne i dane użytkownika

W wyniku korzystania przez Państwa z usług telekomunikacyjnych podczas wizyt na naszej stronie internetowej, automatycznie wytwarzane są dane telekomunikacyjne (np. adres IP) i dane użytkownika (np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu każdej sesji, a także o usługach telekomunikacyjnych wykorzystanych do uzyskania dostępu), które mogą w niektórych przypadkach być powiązane z danymi osobowymi. Dane te będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko o tyle, o ile jest to konieczne, i zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane nieosobowe zbierane automatycznie

Gdy wchodzą Państwo na nasze witryny internetowe, możemy automatycznie (tzn. nie w drodze rejestracji) zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adres domeny strony witryny internetowej, z której przeszli Państwo na naszą witrynę, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na stronie, oglądane strony). Możemy wykorzystywać te dane i dzielić się nimi z naszymi partnerami na całym świecie, aby śledzić atrakcyjność naszych stron i ulepszać ich działanie oraz zawartość.
Pliki cookies informacje automatycznie zachowywane na Państwa komputerze

Gdy oglądają Państwo jedną z naszych witryn, możemy umieszczać na Państwa komputerze pewne dane w postaci tzw. cookies – plików, które pozwalają nam automatycznie rozpoznać Państwa komputer przy następnej wizycie. Pliki te pozwalają np. dostosować wygląd witryny do Państwa zainteresowań albo zachować hasło, by nie musieli go Państwo wpisywać od nowa za każdym razem. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem.
Ustawienie poziomu ochrony przed plikami cookies
Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisów internetowych przez ich użytkowników. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

  • utrzymanie sesji użytkowników (po zalogowaniu), dzięki której nie muszą oni na poszczególnych podstronach serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, na przykład wyświetlania na urządzeniach mobilnych;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
Instrukcję zarządzania plikami cookies znajdą Państwo na stronach producentów przeglądarek internetowych.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w bazach danych firmy Regatio lub bazach danych utrzymywanych przez podmioty świadczące nam usługi.
Firma Regatio utrzymuje stosowne środki ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności oraz integralności danych osobowych. Na przykład, korzystamy z bezpiecznej technologii w celu przesyłania danych osobowych przez internet.
Ograniczamy dostęp do danych osobowych wyłącznie podmiotom które mają taką potrzebę uzasadnioną biznesowo.
Pomimo, iż stosujemy środki bezpieczeństwa, ułatwiające ochronę danych osobowych przed nieupoważnionym ich ujawnieniem, nadużyciem lub zmianami, należy pamiętać, że żadna transmisja danych w internecie nie jest całkowicie bezpieczna ani wolna od błędów. Firma Regatio nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające poza naszą racjonalną kontrolą.

Dzieci

Firma Regatio nie zbiera w sposób świadomy danych osobowych dzieci, nie nalegając jednocześnie, by uzyskały wcześniej zgodę rodziców, o ile wymagają tego stosowne przepisy. Dane osobowe dzieci mogą być wykorzystywane bądź ujawniane tylko w zakresie dopuszczalnym przez prawo, w celu uzyskania zgody rodziców zgodnie z obowiązującym prawem lub w celu ochrony dziecka. Definicja „dziecka” i „dzieci” powinna uwzględniać stosowne przepisy prawa, a także zwyczaje narodowe, regionalne i kulturalne.

Łącza do innych witryn internetowych

Strony internetowe firmy Regatio mogą zawierać odnośniki do stron internetowych nie obsługiwanych przez firmę Regatio. Podajemy te odnośniki w ramach świadczenia usług, co nie stanowi domniemania, że popieramy działalność oraz treści zamieszczone na tych stronach, jak również posiadania jakichkolwiek związków z ich operatorami. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności zamieszczoną na odwiedzanych stronach internetowych przed rozpoczęciem korzystania z tych stron lub podawania na nich danych osobowych.
Dostęp do danych osobowych
Zapewniamy Państwu możliwość sprawdzania, poprawiania i aktualizowania danych osobowych które są nam przekazywane przez Państwa na stronach internetowych firmy Regatio lub przy pomocy mechanizmów komunikacji zwrotnej zapewnionych na danej stronie internetowej Regatio, lub kontaktując się z nami drogą e-mailową, lub na piśmie, kierując korespondencję na adres kontaktowy.

Zmiany polityki prywatności

Zmiany dotyczące polityki prywatności będą publikowane na tej stronie internetowej. Firma Regatio zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmian niniejszej polityki oraz wszelkich polityk prywatności dotyczących danej strony internetowej w dowolnym momencie oraz bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany będą obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych jakie będziemy zbierać po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie polityki.

Pytania i uwagi

Firma Regatio odpowiada na wszelkie rozsądne prośby o wgląd do danych osobowych oraz skorygowanie bądź usunięcie ewentualnych nieścisłości.