Wirtualne Biuro Rzeszów

Zwrot podatku

Aż 97% osób ma możliwość odzyskania nadpłaconego podatku!

To możesz być również Ty! Skontaktuj się z nami i przekonaj się jakie to proste!

W ramach systemu PAYE, wszystkie osoby pracujące w Anglii mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. O zwrot nadpłaconego podatku możemy starać się do 4 lat wstecz (wliczając trwający rok). Każdy kto mieszka(lub mieszkał) i pracuje (lub pracował) w UK może ubiegać się o zwrot podatku, także po powrocie do Polski. W tym celu należy złożyć w brytyjskim urzędzie podatkowym (HM Revenue&Customs) deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców.

Aby wystąpić o zwrot podatku, należy posiadać następujące dokumenty (jeżeli nie posiadają Państwo wymaganych dokumentów, służymy pomocą w ich zdobyciu):

  • dokument P45 od każdego pracodawcy, który zawiera podsumowanie zarobków i zaliczek odprowadzonych przez pracodawcę do HMRC z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) pracownika, od początku roku podatkowego do momentu rozwiązania umowy o pracę,
  • dokument P60, który jest rocznym podsumowaniem zarobków i zaliczek przekazanych do HMRC z tytułu podatku dochodowego pracownika,
  • statement od earnings, czyli oświadczenie pracodawcy o wysokości zarobków i wysokości potrąconego podatku (podpisane i opieczętowane pismo wystawiane na papierze firmowym). Oryginał tego dokumentu może zastąpić P45/P60,
  • payslip, który zawiera szczegółowe rozliczenie zarobków z poprzedniego miesiąca lub tygodnia wraz z potrąceniami z tytułu zaliczki na podatek dochodowy zatrudnionego.

Do rozliczenia podatków, HMRC wymaga oryginalnych dokumentów.

Nasze doświadczenie pozwala odzyskać maksymalną możliwą do odzyskania kwotę zwrotu podatku z UK.
Wykazujemy wszystkie możliwe przysługujące ulgi.
Co ważne – wszystkie formalności można załatwić również korespondencyjnie, bez kłopotliwych przejazdów.

Rozliczenie osoby fizycznej (Individual Tax Return)

  • rozliczenie ze zwrotem do £100 – £49
  • rozliczenie ze zwrotem powyżej £100 – £59 + 10% od sumy zwrotu

Chcę odzyskać podatek »Kalkulator zwrotu Oblicz jak wysoki podatek możesz odzyskać!

£
£
£
£
£
£