Wirtualne Biuro Rzeszów

Brak równowagi ZUS w stosunku do dużych i małych firm!

Duże przedsiębiorstwa typu huty, stocznie, czy kopalnie nie muszą już odczuwać lęku przed konsekwencjami nieterminowego płacenia składek do ZUS-u. Instytucja ta bowiem nie narzuca im takowych nakazów płatniczych. Z powodu naruszania przez ZUS przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń, widać było wyraźne oburzenie ze strony ekspertów. Albowiem w przypadku obszernych dłużników, typu przychodnie, czy szpitale, ZUS […]

NIP będzie nadawany „od ręki”

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy z dn. 26 czerwca 2014 o Krajowym Rejestrze Sądowym, znacznie ułatwi wszelkie administracyjne procedury rejestracyjno – ewidencyjne, co w następstwie zasadniczo umożliwi przedsiębiorcom szybkie i sprawne zakładanie nowych firm. Znowelizowana ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia br. Przewiduje ona automatyczne nadawanie NIP i REGON, bez dodatkowych oświadczeń. Powyższe […]

Kolejne firmy podszywają się pod Krajowy Rejestr Sądowy – UWAGA!

Szanowni Państwo, ponownie otrzymaliśmy informację od jednego z naszych klientów o pojawieniu sie kolejnej firmy, która ma na celu wyłudzenie pieniędzy za rzekomy dostęp do systemu KRS, który – przypomnijmy – jest bezpłatnym i publicznym serwisem państwowym. Uczulamy przed oszustami. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w naszym poprzednim artykule zatytułowanym – UWAGA NA […]

Uwaga na oszustów podszywających się pod Krajowy Rejestr Sądowy

W połowie lipca 2012 roku na adresy firm z całej Polski zaczęła trafiać korespondencja z kancelarii, podszywających się pod Krajowy Rejestr Pracodawców i Pracowników oraz Krajowy Rejestr Sądowy. Niniejsze pisma wyglądały bardzo autentycznie, zaś z ich treści wynikało wezwanie do zapłaty konkretnych kwot, tytułem bieżącego dostępu do odpisów KRS, które pod adresem strony Ministerstwa Sprawiedliwości […]

Umowa zlecenie a prawo do emerytury

Nabycie prawa do emerytury oraz jej wysokość uzależnione są od spełnienia kilku warunków: podlegania ubezpieczeniu społecznemu, osiągnięcia odpowiedniego wieku określonego w art. 24 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz osiągnięcia określonego stażu pracy. Wadą umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenie jest to, że nie wliczają się one do stażu pracy, urlopu, […]

Awans Polski w Rankingu Doing Business 2014

Polska została liderem Europy Środkowej pod względem atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej. Taki wniosek płynie z opublikowanego przez Bank Światowy raportu Doing Business 2014. W oczach polityków, Polska staje się zatem miejscem sprzyjającym do prowadzenia biznesu. Czy Polscy przedsiębiorcy mają podobne zdanie?

Wielka Brytania planuje ograniczyć zasiłki socjalne dla imigrantów z UE. Zmiany uderzą w Polaków!

David Cameron chce zmian w prawie europejskim, umożliwiających zaprzestanie świadczeń socjalnych na dzieci imigrantów z UE, które nie mieszkają w Wielkiej Brytanii na stałe.  Premier Cameron zaprezentował plany ograniczenia dostępu imigrantów z Unii Europejskiej do pieniędzy na opiekę. Obecnie obywatele UE, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii do pracy, mają prawo do zasiłku na dziecko, nawet […]

Zmiany VAT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku

Ze względu na zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, które weszły w życie od nowego roku, nastąpią poważne zmiany dotyczące zarówno zasad ogólnych, jak i momentu powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Obowiązek podatkowy Wprowadzone zmiany dotyczą w głównej mierze zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, który od tego roku przestanie być […]

Ustawa abolicyjna dla Przedsiębiorców. Umorzenie zaległości w ZUS

Dnia 15 stycznia 2013 r. weszła w życie tzw. ustawa abolicyjna – ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Ustawa ta umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, odsetek […]

Jak rozpocząć działalność z pełnym limitem VAT? Są dwie możliwości

Większość przedsiębiorców, rozpoczynających prowadzenie swojego biznesu zastanawia się czy bycie płatnikiem VAT będzie dla niego korzystne. Ponieważ podjęcie decyzji o rejestracji na VAT, zależy od kilku czynników, jak np. rodzaju prowadzonej działalności lub informacji czy przyszli kontrahenci będą vatowcami, trudno jest jednoznacznie postanowić. Polskie przepisy podatkowe dość restrykcyjnie podchodzą do kwestii uzyskania zwolnienia od podatku […]