Wirtualne Biuro Rzeszów

Awans Polski w Rankingu Doing Business 2014

Polska została liderem Europy Środkowej pod względem atrakcyjności prowadzenia działalności gospodarczej. Taki wniosek płynie z opublikowanego przez Bank Światowy raportu Doing Business 2014.

W oczach polityków, Polska staje się zatem miejscem sprzyjającym do prowadzenia biznesu. Czy Polscy przedsiębiorcy mają podobne zdanie?

W tegorocznej, już jedenastej edycji raportu Doing Business, Polska zajęła 45 miejsce spośród 189 badanych krajów. W porównaniu z edycją w 2013 awansowaliśmy aż o 10 pozycji i tym samym, prześcignęliśmy Słowację, która do tej pory była uważana za „gospodarczego tygrysa”.

Liderem wśród krajów najbardziej przyjaznych przedsiębiorcom po raz kolejny został Singapur. Za nim uplasowały się: Hongkong, Nowa Zelandia i USA.

Raport Doing Business 2014 obejmuje okres od połowy 2012 do połowy 2013, a jego autorzy ocenili gospodarki poszczególnych państw w oparciu o 10 obszarów, od których zależy łatwość prowadzenia biznesu. Pod uwagę brane były m.in. takie aspekty jak: łatwość założenia firmy, wymagany kapitał początkowy i inne.

„W ubiegłym roku Polska była krajem, który zreformował się najbardziej na świecie” – powiedział Xavier Devictor z Banku Światowego. Ocenił, że to „wyśmienity wynik”. Jego zdaniem to wynik ciężkiej pracy, determinacji i cierpliwości. Polska jest krajem, który osiągnął największe postępy w ciągu ostatnich 8 lat. Zastrzegł jednak, że mimo postępów w rankingu, Polska nadal musi nadrabiać zaległości, m.in. w budowie infrastruktury. Premier Donald Tusk podkreślił, że „Będziemy egzekwowali działania i wprowadzali zmiany w przepisach prawa tak, by uzyskać korzystne dla przedsiębiorców efekty bardzo szybko” .

Polska staje się więc krajem coraz bardziej atrakcyjnym do prowadzenia biznesu. Na chwilę obecną rząd ułatwił rejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskiwanie pozwoleń budowlanych. Także zakładanie spółek cywilnych cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców ze względu na nieskomplikowany i niezbyt sformalizowany sposób nawiązania umowy. To dowodzi, że nie jest konieczne zakładanie firm poza Polską, by biznes był opłacalny. Prowadzenie działalności w naszym kraju nie wyklucza jednak poszukiwań przez przedsiębiorców różnych, dodatkowych, optymalnych rozwiązań biznesowych – jednym z nich są Modele Optymalizacyjne Regatio.

Ranking okiem przedsiębiorcy

Na ile klasyfikacja Banku Światowego odzwierciedla realne postępy w ułatwieniu prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce? Czy nie są to jedynie „punktowe” zmiany, czy też tylko polityczny chwyt marketingowy? Z punktu widzenia przedsiębiorcy sytuacja nie jest tak optymistyczna. Bariery prawne i biurokratyczne nie ograniczają się przecież do dziesięciu badanych kategorii, branych pod uwagę przez Bank Światowy.

Udogodnienia w procedurach wprawdzie następują, ale nie są one prowadzone systematycznie, poprzez gruntowny przegląd poszczególnych dziedzin prawa, czy też sektorów gospodarczych, lecz dość chaotycznie, obejmując najczęściej drobne zmiany w wielu obszarach na raz, tak aby zebrać je w jednej transzy przekazywanej przez rząd do Sejmu.

Zapewne dobrym uzupełnieniem rankingu Banku Światowego byłoby utworzenie naszego krajowego rankingu, który obejmowałby znacznie więcej obszarów – bardziej istotnych dla rozwoju polskich firm, gdzie można by mierzyć poprawę warunków biznesowych w długim okresie.Taki ranking nie byłby wprawdzie tak prestiżowy, jednak odzwierciedlałby realne zmiany w relacjach pomiędzy administracją, a przedsiębiorcami.

Informacje o Doing Business 2014 – źródło PAIiIZ PAP