Wirtualne Biuro Rzeszów

Prawo i Administracja

Do każdego z naszych  Klientów podchodzimy indywidualnie, a proponowane przez nas rozwiązania w sposób kompleksowy zabezpieczają Państwa interesy.

Służymy Państwu profesjonalną pomocą na każdym etapie prowadzonej przez Państwa działalności, począwszy od rejestracji podmiotu, poprzez jego bieżącą obsługę, a na czynnościach związanych z likwidacją kończąc.

Zakres świadczonych przez nas usług prawnych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

 • wsparcie przy rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dokonywanie niezbędnych zmian,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
 • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych,
 • doradztwo w zakresie finansowania inwestycji, analiza struktury spółki klientów dla celów leasingowych, kredytowych, AML,
 • przeprowadzanie procesów podwyższania i obniżania kapitałów zakładowych,
 • wsparcie w przekształcaniu, nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw,
 • pomoc prawna w likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym dokonywanie rozliczeń pomiędzy wspólnikami, bądź podmiotami likwidowanymi
  a organami założycielskimi;
 • przygotowywanie projektów uchwał, protokołów z posiedzeń organów spółek (zarządów, rad nadzorczych), protokołów ze zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń;
 • doradztwo w zakresie przeprowadzenia zmian w umowach spółek kapitałowych;
 • doradztwo w zakresie łączenia, podziału oraz dokonywania przekształceń w spółkach;
 • pomoc w przygotowaniu właściwego zgłoszenia do rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 • pomoc w przygotowywaniu deklaracji oraz zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych do urzędu skarbowego m.in. NIP-8, VAT-R, PCC-3
 • wsparcie w uzyskaniu numeru PESEL przez cudzoziemców, wsparcie w uzyskaniu numeru EORI.