Wirtualne Biuro Rzeszów

NIP będzie nadawany „od ręki”

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy z dn. 26 czerwca 2014 o Krajowym Rejestrze Sądowym, znacznie ułatwi wszelkie administracyjne procedury rejestracyjno – ewidencyjne, co w następstwie zasadniczo umożliwi przedsiębiorcom szybkie i sprawne zakładanie nowych firm.

Znowelizowana ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia br. Przewiduje ona automatyczne nadawanie NIP i REGON, bez dodatkowych oświadczeń. Powyższe identyfikatory mają być przyznawane na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS. Procedura ta wyklucza konieczność wydawania orzeczenia przez Sąd Rejestrowy. Oznacza to, że wniosek o wpis do rejestru KRS, będzie stanowić komplet danych podmiotu, z którego będą korzystać inne instytucje np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Główny Urząd Statystyczny. W praktyce otwiera to możliwość faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności od momentu wpisania podmiotu do KRS.

Dotychczas zdarzało się, iż proces nadawania numeru NIP trwał tygodniami, a nawet dochodziło do sytuacji, w których naczelnicy Urzędów Skarbowych odmawiali nadania powyższego. Powodem takowych sytuacji okazywał się wymóg złożenia dodatkowych dokumentów mających na celu ustalenie, jakie działania są prowadzone pod wirtualnym adresem wskazywanym jako siedziba nowej firmy.

Niestety z punktu widzenia organów Państwowych, wirtualne biuro jest postrzegane jako dowód na zamierzoną oszukańczą działalność. Jest to oczywistym paradoksem w kontekście dzisiejszych możliwości współpracy z kontrahentem, gdzie adres prowadzenia działalności należy raczej traktować w kategoriach umownych, a przy tym z poszanowaniem swobody działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz.97) . Wielokrotnie nie daje się po prostu ustalić konkretnego miejsca, czy przestrzeni prowadzenia działalności z uwagi na obecnie dostępne innowacyjne systemy outsourcingu czy zdalnych negocjacji.

Jednak należy pamiętać o tym, że w zakresie uprawnień Urzędu Skarbowego nadal pozostanie możliwość wydawania decyzji uchylających po wydaniu NIP. Może to nastąpić, gdy przedsiębiorca rzeczywiście poda nieprawdziwe lub fikcyjne dane dotyczące adresu siedziby przedsiębiorstwa. W myśl urzędniczej definicji fikcji, możliwość tej procedury daje sposobność odpowiedniej weryfikacji autentyczności prowadzonej działalności.

Wchodzące w życie regulacje są dobrą nowiną dla Klientów Regatio! Jednoznaczne usprawnienie procedury rejestracji firmy poprzez natychmiastowe otrzymanie numerów NIP i REGON oszczędzi zbędnych wycieczek do US czy GUS. Ponadto umożliwi jeszcze sprawniej utworzyć strukturę biznesowa dopasowaną do potrzeb Klienta Regatio, co z kolei spowoduje znacznie szybszą optymalizację kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki temu nasi Klienci natychmiast znacznie oszczędzą zasoby finansowe poprzez skorzystanie z oferty Regatio w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego. Dodatkowo, nie należy się obawiać, iż wskazanie biura wirtualnego Regatio jako adresu siedziby firmy, skomplikuje bądź odłoży w czasie czy przy tym jeszcze przysporzy niepewności, z uwagi na zaniechanie  procesu weryfikacji działalności i adresu siedziby przy wydawaniu NIP.

Czas pokaże jak zmiany wynikające z nowelizacji przełożą się na praktyczne działanie organów Państwa. Oczekujemy dalszych usprawnień w systemie…