Wirtualne Biuro Rzeszów

Uwaga na oszustów podszywających się pod Krajowy Rejestr Sądowy

W połowie lipca 2012 roku na adresy firm z całej Polski zaczęła trafiać korespondencja z kancelarii, podszywających się pod Krajowy Rejestr Pracodawców i Pracowników oraz Krajowy Rejestr Sądowy. Niniejsze pisma wyglądały bardzo autentycznie, zaś z ich treści wynikało wezwanie do zapłaty konkretnych kwot, tytułem bieżącego dostępu do odpisów KRS, które pod adresem strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/ można pobierać za darmo. Co ważne, odpisy KRS pobierane ze stron mające status prawny identyczny, jak do pozyskanego w sposób tradycyjny z Centralnej Informacji KRS, opatrzonego stosowną pieczęcią.

Niestety pomimo nagłośnionej przez media sprawy, jak również wszczętego przez prokuraturę postępowania, do dnia dzisiejszego niniejsze kancelarie prowadzą działania wprowadzające w błąd polskich przedsiębiorców.

Pisma, które trafiają do firm, są stylizowane na urzędową informację z Krajowego Sądu Rejestrowego, zatytułowane: ZAWIADOMIENIE z dodatkową pieczęcią „Odpis KRS”, w którym przedsiębiorca jest informowany o uruchomieniu usługi umożliwiającej pobieranie odpisów KRS, a konkretnie – udostępnieniu aplikacji Elektroniczny Odpis KRS.

oszusci-krs-1

Aplikacja jest rzekomo udostępniana natychmiast po wniesieniu opłaty w wysokości 400 PLN, zaś całość jest opatrzona pouczeniem, że “zaniechanie opłaty w terminie wskazanym w korespondencji ogranicza korzystanie z Elektronicznego Odpisu KRS oraz uniemożliwi pobieranie elektronicznej wersji odpisu w/w podmiotu (…)”. Autorzy tego oszustwa i bezczelnego wprowadzania w błąd polskich przedsiębiorców, niniejsze Zawiadomienia obarczają szeregiem regulacji prawnych cytując serie paragrafów, w tym m.in. Ustawy o KRS, czy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Wcześniejsze wersje pisma były opatrzone dodatkowo urzędowym orzełkiem – i tu absurd: z głową odwróconą w drugą stronę. Co więcej – nieuczciwa firma swoją siedzibę posiada w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 71 – natomiast Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego mieści się pod adresem ul. Czerniakowska 100.

W tej sprawie prokuratura bada kwestie niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu firm oraz zgłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości zarzut podszywania się pod funkcjonariusza publicznego. Mimo tych śledztw i zarzutów firmy nadal wysyłają pisma do przedsiębiorców i próbują wyłudzać pieniądze.

oszusci-krs-2
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można znaleźć ostrzeżenie przed nieuczciwymi firmami:
„Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż od kilku dni otrzymuje informacje dotyczące działalności Kancelarii Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Należy podkreślić, że Ministerstwo Sprawiedliwości – wydawca dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy nie jest autorem postanowienia wydawanego przez Kancelarię Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego, będącego jednocześnie wezwaniem do wniesienia opłaty aktywacyjnej, jak również nie współpracuje z podmiotem używającym tej nazwy. W opinii Departamentu, powiadomienia jakie podmiot ten wysyła do przedsiębiorców mają na celu wprowadzenie w błąd ogłoszeniodawców. Styl pisma, forma i zamieszczone w nagłówku godło mogą sugerować, że jest to pismo urzędowe i przedsiębiorca musi taką opłatę wnieść”.

Jeśli otrzymaliście Państwo pismo z Kancelarii Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego wzywające do wniesienia opłaty aktywacyjnej za udostępnienie elektronicznego odpisu KRS – nie reagujcie na nie. Nie jest to pismo urzędowe, a Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega przed firmą, która je wysyła.