Wirtualne Biuro Rzeszów

Ustawa abolicyjna dla Przedsiębiorców. Umorzenie zaległości w ZUS

Dnia 15 stycznia 2013 r. weszła w życie tzw. ustawa abolicyjna – ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Ustawa ta umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, odsetek […]