Wirtualne Biuro Rzeszów

Wybierz ofertę odpowiadającą Twoim potrzebom


Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa?

W jakiej formie prawnej prowadzisz swoją działalność gospodarczą?

Czy usługi świadczone przez Twoją firmę wymagają korzystania z biura, gabinetu, magazynu, zakładu, powierzchni produkcyjnej?

Czy zatrudniasz pracowników?

Czy księgowość w Twojej firmie prowadzona jest:

Gdzie posiadasz centrum interesów życiowych?

(przez „centrum interesów osobistych" należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczną, polityczną, kulturalną, obywatelską, przynależność do organizacji czy klubów, uprawianie hobby itp. Z kolei „centrum interesów gospodarczych" to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd)

Czy zależy Ci, by miejscem prowadzenia działalności była Polska?

Czy zależy Ci na pełnej opiece zdrowotnej w Polsce dla Ciebie i Twojej rodziny?

Jakie oszczędności Cię interesują?