Wirtualne Biuro Rzeszów

Jak rozpocząć działalność z pełnym limitem VAT? Są dwie możliwości

Większość przedsiębiorców, rozpoczynających prowadzenie swojego biznesu zastanawia się czy bycie płatnikiem VAT będzie dla niego korzystne. Ponieważ podjęcie decyzji o rejestracji na VAT, zależy od kilku czynników, jak np. rodzaju prowadzonej działalności lub informacji czy przyszli kontrahenci będą vatowcami, trudno jest jednoznacznie postanowić.

Polskie przepisy podatkowe dość restrykcyjnie podchodzą do kwestii uzyskania zwolnienia od podatku VAT. Bardzo wąski zakres usług zwolnionych z obowiązkowej rejestracji VAT oraz wyznaczony ustawowo limit do podmiotowego zwolnienia, często bywa barierą hamującą rozwój firmy.

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule wpisu należy wskazać, że jedną z możliwości uzyskania pełnego limitu uprawniającego do podmiotowego zwolnienia z podatku VAT jest rozpoczęcie działalności z pierwszym dniem danego roku podatkowego. W 2014 roku, podobnie jak w minionym, roczny limit do zwolnienia VAT pozostał na poziomie 150.000 zł.

Przedsiębiorcy, korzystający z tego limitu, czyli podatnicy, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 150.000 zł, w momencie osiągnięcia wyższej wartości, muszą pogodzić się z faktem, że zwolnienie podmiotowe traci moc i powstaje bezwzględny obowiązek rejestracji oraz czynnego rozliczania się z należnego podatku od sprzedaży.

Zasady obliczania limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na założenie firmy, w trakcie trwania roku podatkowego, kształtują się następująco. Celem określenia wysokości przysługującego im limitu, powinni obliczyć liczbę dni do końca roku, przemnożyć przez maksymalną kwotę obrotu (150.000 zł) i podzielić przez ogólną liczbę dni w danym roku podatkowym, stosując poniższy wzór:

A = 150.000 zł × B/C

  • A – oznacza graniczną kwotę obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie spowoduje utratę zwolnienia,

  • B – oznacza liczbę dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku,

  • C – oznacza liczbę dni w roku podatkowym (przez rok podatkowy rozumie się rok kalendarzowy)

 

W praktyce jednak, rzadko który przedsiębiorca, uzależnia start swojego biznesu, patrząc daleko w przyszłość, zastanawiając się nad założeniami ustawy o limitach zwalniających z VAT, zwłaszcza, że sam do końca nie jest pewien czy rejestracja na VAT będzie dla niego dobrym rozwiązaniem.

Regatio proponuje alternatywny sposób na zminimalizowanie obciążeń podatkowych (w tym podatku od towaru i usług – VAT).

Korzystając z dedykowanych modeli biznesowych Regatio, niezależnie od momentu zarejestrowania firmy, czy też czasu jej prowadzenia istnieje możliwość optymalizacji podatku VAT, również w zakresie ustawowo określonych limitów. Jako specjaliści w dziedzinie doradztwa finansowo-księgowego, umożliwiamy stworzenie odpowiedniej struktury firmy, której celem jest osiąganie realnych korzyści finansowych. Po indywidualnej i dokładnej analizie działalności Państwa firmy, będziemy w stanie zaproponować szczegółowe rozwiązania minimalizujące obciążenia podatkiem VAT.