Wirtualne Biuro Rzeszów

Firma LTD w Wielkiej Brytanii a obowiązujące tam podatki i rozliczenia

Artykuł przybliża główne podatki z jakimi spotkamy się prowadząc firmę w UK.

Dzięki założeniu firmy LTD (odpowiednik polskiej spółki z o.o.) można odseparować  i zabezpieczyć majątek prywatny od firmowego. Po utworzeniu firmy większość przedsiębiorców decyduje się powierzyć prowadzenie spraw podatkowych profesjonalnemu księgowemu, co pozwala w pełni skupić się na rozwijaniu i prowadzeniu biznesu.

 

Corporation Tax

Wszystkie firmy w Wielkiej Brytanii zobligowane są do odprowadzania Corporation Tax (podatek dochodowy od osób prawnych). Każdego roku firma musi wypełnić formularz Company Corporation Tax Return oraz odprowadzić należny Corporation Tax, do 9 miesięcy od momentu zakończenia roku obrachunkowego (rok obrachunkowy to 12 miesięcy, liczone zazwyczaj począwszy od daty utworzenia spółki). Dla mniejszych firm obowiązuje stawka 20% (do £300 000 zysku), dla firm średnich 20-23% (od £300 000 do £1 500 000) oraz 23% dla firm dużych (powyżej £1 500 000).

 

VAT

Rejestracja firmy jako płatnika VAT jest dobrowolna, jeżeli jednak obroty firmy w ciągu 12 ostatnich miesięcy przekroczą £79 000, powstaje obowiązek niezwłocznego dokonania takowej rejestracji. Standardową stawką VAT w Wielkiej Brytanii jest 20%. Na koniec każdego kwartału, stosowną kwotę (pomniejszoną o VAT zapłacony) należy odprowadzić do HMRC.

 

National Insurance Contributions – PAYE

W momencie zatrudnienia pierwszej osoby w firmie powstaje obowiązek rejestracji spółki jako płatnika składek. Od każdego wypłacanego wynagrodzenia pobierany jest u źródła podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne, które odprowadzane są do HMRC miesięcznie bądź kwartalnie.

 

Inne podatki

Przychód osoby dyrektora firmy, wypłacany w formie wynagrodzenia i dywidend również podlega opodatkowaniu. Dyrektor rozlicza i opłaca swój należny podatek dochodowy, corocznie składając do urzędu Self Assessment (do 31-go stycznia).

 

Dyrektor firmy może być również zobowiązany do odprowadzenia Capital Gains Tax od aktywów, które zostały sprzedane w danym roku (np. akcje, inwestycje, nieruchomości). Obecnie wysokość stawki Capital Gains Tax to od 18 do 25% (wysokość stawki uzależniona jest od całkowitej kwoty przychodu).

W przypadku sprzedaży firmy, której było się właścicielem przez okres co najmniej 12 miesięcy, przedsiębiorca może kwalifikować się na ulgową stawkę podatku – tzw. Entrepreneurs’ Relief 10%.