Wirtualne Biuro Rzeszów

Umowa zlecenie a prawo do emerytury

Nabycie prawa do emerytury oraz jej wysokość uzależnione są od spełnienia kilku warunków: podlegania ubezpieczeniu społecznemu, osiągnięcia odpowiedniego wieku określonego w art. 24 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz osiągnięcia określonego stażu pracy. Wadą umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenie jest to, że nie wliczają się one do stażu pracy, urlopu, […]